Loading
Multiparametrik Tiroid

Multiparametrik Tiroid

Malign (Kötü huylu) Tiroid Nodülleri
Tiroid nodüllerinin yaklaşık % 5'ini malign (kötü huylu) kanserler oluşturmakta olup tüm tiroid malignitelerinin % 90'ını oluşturur. Bu nedenle tiroid nodüllerinin görüntülenmesi iyi huylu olduklarını tespit etmek ve kötü huylu nodülleri iyi huylu olanlardan ayırmak için yapılır.

Ultrason
Ultrasonografi (US)  nodülleri görmemizi ve ince iğne aspirasyon biyopsisi kılavuzluğu (İİAB) sağlar. İİAB ve  sitoloji, tiroid nodülünün cerrahi olarak çıkarılıp çıkarılmayacağına karar vermek için kullanılır. Bununla birlikte, tiroid biyopsi örnekleri tanısal olmayan veya yalancı negatif olarak çoğunlukla gelmekte ikinci hatta üçüncü biyopsilere neden olabilmektedir, ayrıca tanısal (gereksiz) tiroidektomi operasyonuna neden olabilmektedir.

Multiparametrik Tiroid MR
Multiparametrik tiroid MR iyi huylu ve kötü huylu tiroid tümörlerini ayırt etmek için başarıyla uygulanmaktadır. Yakın zamanda yayınlanan araştırmalar, iyi huylu ve kötü huylu tiroid nodüllerini teşhis etmek için MR görüntüleme tekniklerinin orta ile yüksek tanısal etkinlik gösterdiğini belirtmektedir.

Güncelde ne yapılıyor?
Ultrason da tiroid nodülü saptanan hastanın önünde takip ve biyopsi seçenekleri bulunmaktadır. Biyopsi için bir iğne ve USG ile aspirasyon şeklinde örnek alınarak lama yayılır ve sitolojik değerlendirme yapılır. Bu süreç kimi zaman ağrılı ve nadir de olsa komplikasyon içerebilir. Takip seçeneği de USG de ki boyut ve görünüme göre malign düşünülmeyen yada stabil nodüllerde tercih edilir.

Ne zaman kullanmalıyız?
Nodül saptanan hastada biyopsi kararı aşamasında tiroid nodülünün malign (kötü huylu) potansiyelinin ortaya konmasında TIRADS puanlaması yapılmak için ve çoklu nodüllerde malign olma ihtimali olan nodülün tespit edilerek çoklu iğne girişlerini engellemek ve tanısal etkinliği arttırmak maksadıyla yapılmalıdır. 

Nasıl çekilir?
Hiç  bir özel hazırlık gerektirmeden 15-20 dakikalık bir MR çekimi sırasında kontrast verilerek işlem tamamlanır. Hasta çekim sonrası güncel yaşamına hemen dönebilir ve sonuç ertesi gün kendisine teslim edilir.