Loading
Multıparametrık Prostat MR

Multıparametrık Prostat MR

MULTİPARAMETRİK PROSTAT MR NEDİR?

Multiparametrik Prostat MR, agresif seyirli prostat kanserlerini tespit eden ve biyopsi öncesi çekilerek prostat biyopsisine rehberlik oluşturan, prostatı en iyi görüntüleyen radyolojik yöntemdir.
Multiparametrik MR’da, klasik MR’a ilave çekimler yapılmaktadır. Uzman radyolog doktorunuz MR filmlerini değerlendirmekte ve prostat hakkında ayrıntılı bilgi edinilmektedir.
MR güvenilir, radyasyon içermez ve ağrısız bir tanı yöntemidir.

MULTİPARAMETRİK PROSTAT MR NASIL ÇEKİLİR?

Hiçbir yan etkisi yoktur.
Herhangi bir fiziksel aktivite için herhangi bir kısıtlama yoktur.

MULTİPARAMETRİK PROSTAT MR’IN ÜSTÜNLÜKLERİ NELERDİR?

Prostat kanser tespitindeki en hassas radyolojik görüntüleme yöntemidir.
Kan PSA değerleri yüksek veya ailesinde prostat kanseri olan yüksek riskli erkeklerde prostat kanserine erken evrede tanı konulur.
Prostat biyopsisi öncesi prostat tümörünün yerini belirler ve doğru yerden biyopsi yapılarak (hedefli-füzyon prostat biyopsisi) kesin tanı konulması sağlar.
Eğer multiparametrik MR incelemesinde prostatta anormal bulgu yoksa, bu hastalara gereksiz biyopsi yapılma olasılığını azaltır.
Prostat biyopsi sonucu normal gelen, fakat kan PSA değerleri yükselen hastalarda Multiparametrik MR prostattaki şüpheli alanı belirler. Bu alandan ultrason altında (hedefli-füzyon prostat biyopsisi) biyopsi alınmasını sağlar. Buda biyopsinin doğruluğunu artırır ve olası kanserin atlanmasını engeller.
Prostat kanseri tanısı alan ve ameliyat veya ışın tedavisi verilemeden takip edilen hastalarda kanda PSA değerleri yükselmeye başlar ise Multiparametrik MR ile prostat görüntülenir. MR sonucuna göre de tedavi şekli değişebilir.